Mø-mø, oink-oink

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

En voksen begynner med å si mø-mø, oink-oink i forskjellig tonefall. Barna hermer. Hvert barn bestemmer seg deretter for å si enten mø-mø eller oink-oink. Når den voksne sier ifra, går barna rundt og sier det de har bestemt seg for. Målet er at barna skal finne igjen dem som hører til familien sin, enten det er mø-mø-familien eller oink-oink-familien. Til slutt har vi en rekk med mø-mø-familie og en rekke med oink-oink-familie.

Hensikt

I denne aktiviteten må barna bruke hørselssansen sin for å finne ut hvilke av de andre barna de er i «familie» med.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.