Mønsteret

Mønsteret

Lek-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer et mønster man får utdelt på papir.

Sett opp antall baner med 4×4 kjegler på hver bane. Del barna i grupper på inntil fire personer. Barna stiller seg opp bak startlinjen et stykke unna kjeglene. Hvert lag får utdelt en lapp med et «mønster» som de så skal gjenskape på sin bane ved å plassere ut kinahatter i det mønsteret de har fått utdelt. Hvert lag/person får utdelt 4×4 kinahatter med fire ulike farger (som samsvarer med mønsteret). Det er kun lov å ta med seg en kinahatt hver gang man løper og man må løpe tilbake til start for å hente neste hatt/veksle med neste på laget.

Mønsteret skal ligge på startlinjen slik at barna må huske hvor de skal plassere kinahatten. Om noen gjør feil kan den neste på laget rette opp igjen dette, men det er kun lov å flytte (bytte plass) på to kinahatter per gang man er fremme (ett bytte).

Når laget har fylt ut ett mønster korrekt kan de få et nytt mønster de skal lage – uten å ta inn det mønsteret som nå står på kjeglene (se nederste video). For å få dette til må deltakerne flytte på hattene, kun to hatter per gang man løper. Dette gjør øvelsen vanskeligere enn kun å legge på en farge på et gitt sted.

Aktiviteten kan også gjennomføres tilknyttet ulike fag. Se to eksempler fra norsk og engelsk i ferdige mønster under illustrasjonen.

 

Last ned ferdige mønster her:

MAL MØNSTERET

Engelskmønsteret

Mattemønster

Mønster fra Norsk Orientering

 

Se disse filmene fra Norsk Orientering som beskriver aktiviteten:

Denne filmen har en progresjon fra forrige film:

Hensikt

Trene orienteringsevnen, utholdenhetstrening, evne til samarbeid og kommunikasjon.

Variasjon

Man kan utføre aktiviteten i individuelt, i par eller som gruppe.

Progresjon

  • Mindre og større bane gir færre og flere utfordringer, avhengig av målgruppe øvelsen skal gjennomføres på.
  • Ved å sette kjeglene oppå en haug vil det være vanskelig for barna å planlegge neste trekk før de er fremme ved kjeglene, i motsetning til om de selv står oppe på haugen og ser ned på baneområdet
  • Ved å gi barna beskjed om at de ikke får kommunisere øker vanskelighetsgraden på aktiviteten.

Tilpasningsmuligheter

Gjennomfør aktiviteten på et underlag som passer for alle. Bruk farger på kjegler og hatter som skiller seg klart fra hverandre.

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen, eller justere ned tempoet. Kjeglene kan ligge på en høyde, eller plasseres i varierende høyder slik at den er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til bakken. Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv. Vurder evt. bruk av aktivitetshjelpemiddel. Har man utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vurder om personen skal ha en fast plass i rekken.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før første runde går i gang.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarger, og bidra til å avlese mønsteret på papiret slik at eleven enklere kan finne frem i kjeglene. Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Kan samarbeide med en annen elev i par. La personen bli kjent med omgivelsene og banen, og la de kjenne på utstyret. Sørg for at det er fast avstand mellom kjeglene. Bruk lyd for orientering i rommet, for eksempel lyd der hvor kjeglene står.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser