Mønsteret

Lek-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer et mønster man får utdelt på papir.

Sett opp antall baner med 4×4 kjegler på hver bane. Del barna i grupper på inntil fire personer. Barna stiller seg opp bak startlinjen et stykke unna kjeglene. Hvert lag får utdelt en lapp med et «mønster» som de så skal gjenskape på sin bane ved å plassere ut kinahatter i det mønsteret de har fått utdelt. Hvert lag/person får utdelt 4×4 kinahatter med fire ulike farger (som samsvarer med mønsteret). Det er kun lov å ta med seg en kinahatt hver gang man løper og man må løpe tilbake til start for å hente neste hatt/veksle med neste på laget.

Mønsteret skal ligge på startlinjen slik at barna må huske hvor de skal plassere kinahatten. Om noen gjør feil kan den neste på laget rette opp igjen dette, men det er kun lov å flytte (bytte plass) på to kinahatter per gang man er fremme (ett bytte).

Når laget har fylt ut ett mønster korrekt kan de få et nytt mønster de skal lage – uten å ta inn det mønsteret som nå står på kjeglene (se nederste video). For å få dette til må deltakerne flytte på hattene, kun to hatter per gang man løper. Dette gjør øvelsen vanskeligere enn kun å legge på en farge på et gitt sted.

Aktiviteten kan også gjennomføres tilknyttet ulike fag. Se to eksempler fra norsk og engelsk i ferdige mønster under illustrasjonen.

Mønsteret

Last ned ferdige mønster her:

MAL MØNSTERET

Engelskmønsteret

Mattemønster

Mønster fra Norsk Orientering

 

Se disse filmene fra Norsk Orientering som beskriver aktiviteten:

Denne filmen har en progresjon fra forrige film:

Hensikt

Trene orienteringsevnen, utholdenhetstrening, evne til samarbeid og kommunikasjon.

Variasjon

Man kan utføre aktiviteten i individuelt, i par eller som gruppe.

Progresjon

  • Mindre og større bane gir færre og flere utfordringer, avhengig av målgruppe øvelsen skal gjennomføres på.
  • Ved å sette kjeglene oppå en haug vil det være vanskelig for barna å planlegge neste trekk før de er fremme ved kjeglene, i motsetning til om de selv står oppe på haugen og ser ned på baneområdet
  • Ved å gi barna beskjed om at de ikke får kommunisere øker vanskelighetsgraden på aktiviteten.

Tilpasningsmuligheter

Gjennomfør aktiviteten på et underlag som passer for alle. Bruk farger på kjegler og hatter som skiller seg klart fra hverandre.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse