Nappe hale på ski

nappe_hale

Bruk det dere har tilgjengelig som hale og fest det bak i bukse-linningen. Det kan være merkebånd, markørvester, skjerf e.l.  Dltakerne skøyter/løper rundt på et avgrenset område. Alle skal prøve å ta så mange haler som mulig, samtidig som en beholder sin egen. De halene en tar fra andre fester en bak i linningen sammen med ens egen. Den som har flest haler etter en viss tid, f.eks to minutter, har vunnet!

Alle sistenvarianter på ski bør gjennomføres uten staver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i en tikkenvariant. Dette er også god basistrening.

Variasjon

En annen variant kan være å feste klesklyper på buksebeinet. Det er da om å gjøre å stjele så mange klesklyper som mulig på 2 min. Klesklypene som stjeles festes på buksebeinet. Det er bare lov til å ta en klesklype om gangen.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet