Nappe hale på ski

nappe_hale

Bruk det dere har tilgjengelig som hale og fest det bak i bukse-linningen. Det kan være merkebånd, markørvester, skjerf e.l.  Deltakerne skøyter/løper rundt på et avgrenset område. Alle skal prøve å ta så mange haler som mulig, samtidig som en beholder sin egen. De halene en tar fra andre fester en bak i linningen sammen med ens egen. Den som har flest haler etter en viss tid, f.eks to minutter, har vunnet!

Alle sistenvarianter på ski bør gjennomføres uten staver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i en tikkenvariant. Dette er også god basistrening.

Variasjon

En annen variant kan være å feste klesklyper på buksebeinet. Det er da om å gjøre å stjele så mange klesklyper som mulig på 2 min. Klesklypene som stjeles festes på buksebeinet. Det er bare lov til å ta en klesklype om gangen.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

En generell tilrettelegging kan være at elevene skal samarbeide to og to sammen

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vurder bruk av aktivitetshjelpemiddel om noen har utfordringer med å stå på ski. Noen kan ha nytte av hjelp til fremdrift og å styre aktivitetshjelpemiddelet, og kan jobbe med en annen elev eller voksen i par. Om eleven har nedsatt balanse kan det være nyttig å arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har eleven utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler og hvordan disse fungerer. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn. Små grupper og avgrenset område kan være nyttig, samt føles mer trygt. Det kan være nyttig med oppgåtte spor slik at det blir enklere å følge. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Bruk av aktivitetshjelpemiddel kan være aktuelt.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser