Narrekast

narrekast

En gruppe på 8-10 deltakere står i en sirkel med hendene på ryggen. En person står i midten av sirkelen med ballen i hendene. Når denne midtspilleren kaster ballen mot en av de andre, må deltakeren klare å ta imot- og holde ballen. Hvis deltakeren ikke klarer å ta i mot må han/hun sette seg ned og vente til det bare en igjen i ringen. Midtspilleren kan narre og late som om han kaster ballen mot hvilken som helst av de andre. Hvis midtspilleren klarer å lure en i sirkelen til å ta frem hendene uten at ballen faktisk blir kastet, må den som blir narret sette seg ned. Den som står igjen til slutt har vunnet og bytter plass med midtspilleren. Avstanden fra midtspilleren til de andre i sirkelen er ca. 4 meter. Hvis avstanden blir for kort vil ikke elevene rundt klare å reagere nok til å fange ballen. La eleven som er i midten få ett avgrenset område å bevege seg innenfor (som for eksempel en rokkering) slik at ikke noen elever får kast på kortere avstand enn andre.

Hensikt

Økt ballsidighet og reaksjonsevne.

Variasjon

En kan bytte personen i midten for hver gang noen blir narret eller mister ballen.

Progresjon

Hvis det blir for enkelt kan avstanden mellom den som står i midten og de som står rundt reduseres, slik at reaksjonstiden blir kortere.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet