Naturlego

Ta borna med ut i skogen. Del gjerne inn i grupper. Bygg bondegardar, byar, strender, kjøpesenter eller andre «arena» deltakarane er kjent med, av kvistar, blad, kongler og andre ting ein finn i naturen.

Naturlego

 

Hensikt

Samarbeid, naturkjennskap, kreativitet.

Progresjon

Bygg «innbyggjarane» og leik i byen, kople saman fleire strukturar for eit større område. Lag rollespel/dokketeater som gruppene framfører for kvarandre.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse