Nøttesamleren

ski_nottesamler

Del gruppen inn i to lag. Lag en bane på ca 20-30 meter med streker i hver kortdel. Lagene skal stille seg i hver sin ende av banen, bak hver sin strek.

I midten legges en stor haug med gjenstander. Det kan være klesklyper, votter, baller, erteposer, kvister e.l. -bruk det dere har tilgjengelig.

Det er om å gjøre for laget å samle opp flest ”nøtter” i løpet av en viss tid, f.eks. 2 min, eller til haugen er tom. Det er kun lov å ta med èn nøtt av gangen. Nøttene man tar med seg skal legges bak startlinjen på egen banehalvdel. Når tiden er ute teller en opp gjenstander. Laget som har flest nøtter har vunnet.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo.

Variasjon

En annen variant er å la lagene ta nøtter fra hverandres nøttebeholdning. Begge lag starter med like mange gjenstander i hvert sitt avgrensede område. Deltakere på hvert lag skal hente så mange nøtter de klarer fra motstanderens nøttehaug. Følg ellers reglene som nevnt ovenfor.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen fra streken og inn til midten. Nøttene i midten kan ligge på en høyde, eller plasseres i varierende høyder slik at den er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til bakken. Vurder terrenget hvor oppgaven gjennomføres mtp. underlaget. Vil noen ha behov for ledsager eller kan aktivitetshjelpemiddel benyttes? Noen kan også ha behov for hjelp til å skape fremdrift.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vær oppmerksom på om det er andre forstyrrelser rundt som kan ta fokus vekk fra oppgaven.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det og undersøk hvordan eleven ønsker dette. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene, hvor nøttene ligger og la de kjenne på de ulike gjenstandene. Kan være en fordel å ha nøttene samlet på en flate med et annet underlag, f.eks. teppe, på en høyde eller lignende så personen vet i hvilket område det skal letes. Kan lyd lages der nøttene ligger, for at eleven/barnet skal enklere kunne orientere seg frem dit? Bruk av aktivitetshjelpemiddel kan være aktuelt. Små grupper og avgrenset område kan gjøre oppgaven tryggere.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser