Om Aktivitetskassen

Aktivitetsbanken gamle

Aktivitetskassen er en fornyelse av den tidligere aktivitetsbanken til Utdanningsdirektoratet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ansvaret for videre drift og kvalitetssikring av deres idé- og ressursbank, bedre kjent som aktivitetsbanken. Denne aktivitetsbanken inneholdt aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget. Målgruppen var -, og er fremdeles, ansatte i skolen, men den skal også være nyttig for SFO- og barnehageansatte og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen. Fokus er glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

I forbindelse med at Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet overtok ansvaret for aktivitetsbanken fikk denne nytt navn og domene – aktivitetskassen.no.
Innholdet i den gamle aktivitetsbanken har blitt gjennomgått og kvalitetssikret. Aktivitetskassen har fått en ny og brukervennlig utforming, utviklet i samarbeid med Medielab, Høgskulen på Vestlandet.

I arbeidet med den nye versjonen av aktivtetsbanken har senteret arbeidet tett med Høgskolen i Innlandet. I tillegg til viktige arbeidsmøter om brukervennlighet og kvalitetssikring, har fagmiljøet ved Inn bidratt med nye aktiviteter, der mange av dem er eksempler på fysisk aktiv læring.