Onkel Skrue

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Historie

Det har gått hull på pengebingen til Onkel Skrue, og han er blitt nødt til å flytte pengene sine til en annen pengebinge på andre siden av byen. Men dette tar mye tid, for Onkel Skrue har VELDIG mye penger. Onkel Skrue har derfor funnet ut at han skal spørre barna i [Navnet på barnehagen] om de kan hjelpe ham. Han kommer til å stå på toppen av pengebingen sin og kaste penger ned til barna, deretter må pengene plasseres trygt i den nye pengebingen. Kan dere hjelpe til med dette oppdraget? Her er det viktig med skikkelig samarbeid!

Beskrivelse

En person er Onkel Skrue (til å begynne med gjerne en voksen). Vedkommende står på en krakk med mange erteposer. Barna står rundt. Onkel Skrue kaster èn og èn erteposertil ett og ett barn. Barnet tar imor for så å frakte «pengene» bort til en tummelumsk (bøtte/kasse), som står for eksempel 10-12 meter bortenfor. Når det er tomt for erteposer, er pengene trygt plassert i den nye pengebingen. Til slutt telles alle «pengene» høyt sammen med barna.

Hensikt

I denne leken øves det på de motoriske ferdighetene å kaste og å ta imot.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.