Opsi-deisan

Alle deltakerne lukker øynene og stiller seg opp i et område som ikke er for stort. Nå skal deltakerne gå rundt i salen i blinde og hilse på alle de møter, samtidig som de sier opsi-deisan. En person skal smitte resten av gruppen og har derfor fått beskjed om bare å hilse. Alle som denne personen hilser på, skal sjøl bli lik han. Det betyr at de må slutte å si opsi-deisan. Etter hvert er det færre og færre som sier uttrykket og til slutt er alle smittet.

Tilpasningsmuligheter

Vurder størrelsen på det avmerkede området. Jo mindre området er, jo lettere er det for de som beveger seg sakte å møte/støte på nye deltakere.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet