Ordklassestafett

ordklasse

Deltakerne deles i grupper på 4-5 personer. Hver gruppe er utstyrt med erteposer til å kaste, samt papir og skrivesaker. Det lages en startstrek, og 6-7 meter fra streken tegnes det en sirkel per gruppe. Sirkelen må ha en diameter på ca 1 meter. Sirkelen deles i fire like felt. Et hvor det står «verb», et hvor det står «substantiv», et hvor det står «adjektiver», og et hvor det står «preposisjoner».

Til hver ordklasse knyttes en bevegelse: -Verb: Hinke -Substantiver: Gå med kjempeskritt som en elefant -Adjektiver: Jogge bakover -Preposisjoner: Hoppe med samlede bein.

Gruppene stiller seg bak startstreken. Første deltaker i hver gruppe kaster erteposen ut i sirkelen og løper deretter ut for å se hvilket felt den landet i (landet erteposen utenfor sirkelen må den hentes og kastes på nytt). Erteposen kastes tilbake til neste deltaker, men han/hun kan ikke begynne sin runde før første deltaker har beveget seg tilbake til startstreken. Hvordan deltakerne beveger seg tilbake avgjøres av hvilke felt erteposen landet i.

Når deltakeren er tilbake til gruppen må de sammen komme på et ord i den aktuelle ordklassen og skrive det ned. Etter en gitt tid, for eksempel 10 minutter, skal gruppene prøve å lage så mange setninger som mulig med de ordene de har på papiret. De som har flest setninger vinner. Dette er en øvelse hvor det ikke er sikkert at de som er rasket eller best til å kaste vinner.

Hensikt

Deltagerne øver på å skille de forskjellige ordklassene fra hverandre, samtidig som de trener vokabularet og er fysisk aktive.

Variasjon

Stafetten kan utføres i alle de ulike språkfagene. Feltene kan representere andre kategorier som for eksempel kjønn, kasus og gradbøyning.

Tilpasningsmuligheter

Dersom noen sliter med å kaste kan deres kasteavstand reduseres. Har de også problem med å bevege seg frem og tilbake til sirkelen kan andre på laget være deres «løpere».

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet