Orienteringsleker

Bilde: Shutterstock

Fotoorientering
Materiell: bilder tatt av barnehagens uteområde, nærmiljø eller skolegård.
Lag et merke på bildet der posten skal henge. Heng ut poster, kan være et bilde, en bokstav eller et tall på hver post. Barna går to og to sammen, får med seg et bilde, finner posten, kommer tilbake og forteller hva de såg på posten. Tar et nytt bilde osv.
Posten kan også være en ting, eller det kan ligge en eske med noe oppi som de skal ta med tilbake.

Skattejakt I
Materiell: fargede papplapper o.l.
På et klart avgrenset område legges det ut mange fargede papplapper (de kan f.eks. være “diamanter”). Lappene gjemmes høyt og lavt. Barna deles inn i grupper. Alle løper og prøver å finne “skatter”, det er bare lov å ta en om gangen, de legges på et avtalt sted. Om å gjøre å finne flest skatter.

Stjerneorientering
Materiell: tegninger av forskjellige ting f.eks. på utelekeplassen.
To og to barn sammen, får en tegning, av f.eks. sandkassen, av en voksen. Den voksne gir beskjed om hva barnet skal gjøre ved sandkassen. Det kan bl.a. være å hoppe fem hopp, stå på en fot, synge en sang etc. Når barna har utført dette kommer de tilbake og får en nye tegning og ny beskjed.

Følg merket sti I
Materiell: syv poster og merkebånd.
Heng opp merkebånd så tett at man ser fra merke til merke. Spre postene (f. eks ting som ikke hører hjemme i naturen) gjennom løypen. Løypen kan være kort eller lang alt etter hvor gamle barna er.

Følg merket sti II
Materiell: merkebånd, forskjellige ting som karakteriserer et eventyr.
Heng opp merkebånd + ting (tegninger) som karakteriserer et eventyr. Barna skal
huske tingene når de kommer tilbake og fortelle eventyret.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet