Orkesterøvelse

Denne øvelsen ligner på speiløvelsene.
En person er «dirigent» og stiller seg foran resten av elevene som da blir et «orkester». Dirigenten bruker hele kroppen og lager langsomme bevegelser som orkesteret klarer å følge. Oppmuntre til at de skal være så like som mulig. Langsomme og middels tempo fungerer bra.

Dette er en fin øvelse for å lære dans. Elevene får prøve ut andres bevegelser, samtidig som de er i en gruppe.
Bruk gjerne musikk med variasjoner, som kan inspirer dirigenten til ulike former og bevegelser.
Bytt gjerne på hvem som er dirigenten, men unngå å tvinge noen til å være dirigent. Gjør man øvelsen flere ganger, vil de ofte prøve seg etter hvert.

Hensikt

Dirigenten utfordres til å lede de andre og får utfordret sin kreativitet og fantasi, samtidig som de øver på å lytte til musikken for inspirasjon.

Orkesteret utfordres til å følge en leder. Prøve ut andres bevegelser, og øve på å forholde seg til ei gruppe som skal gjøre noe sammen.

Variasjon

En annen variant av øvelsen er at dirigenten bruker armene, hender og fingre, omtrent slik en ekte dirigent gjør foran et musikk orkester.
Orkesteret skal tolke bevegelsene til dirigenten, og overføre det inn i bevegelser der de bruker hele kroppen.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet