Ormen lange

OrmenLange

En person velges ut til å være ormens hode. Den som er hodet skal deretter fange inn de andre for å få en så lang kropp som mulig.

Når hodet fanger en person, holder han/hun sin egen høyre hånd i den fangedes høyre hånd, slik at de to vender til ulike sider. Nå har hodet fått en hale til hjelp. Nummer to og nummer tre holder hverandre i hverandres venstre hender osv.. På den måten kommer halvparten til å være vendt den ene veien og den andre halvparten den andre veien.

Husk at det kun er ormen sitt hode som kan fange inn andre. Halen hjelper hodet å fange inn de som fortsatt er fri ved å ringe dem inn ol., slik at hodet får tak i dem. Jo lengere ormen blir desto lettere blir det å fange dem som fortsatt er fri, men samtidig blir det vanskeligere for ormen å bevege seg.

Hvis man blir innestengt av ormen kan man prøve å slippe unna ved å krype mellom to deltagere i halen eller ved å forsøke å bryte kjeden med å kaste seg over hender og armer deres. Sistemann som blir tatt vinner og får være hode neste gang.

Hensikt

Samarbeidslek som utforder koordinative og kommunikative egenskaper.