Viser 157 treff

Ta land

En tradisjonslek som egnes godt som selvorganisert friminuttslek

Basse

Balltilvenning i spilllignende form hvor flere typer baller kan brukes

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Ballregn

Morosam leik for dei yngste, der ein øver grunnleggjande ferdigheiter og balltilvenjing

Kreativ dans 2

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans, som fokuserer på rombevissthet.

Kreativ dans 1

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans, som fokuserer på kroppsbevissthet

Ballongsprekkeren

Her gjeld det å vakte sin eigen ballong, samstundes som ein skal sprekke ballongane til dei andre