Pannekakesnurr

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Historie

Hva er det beste dere liker å ha på pannekaker til middag? Nå skal vi late som om vi er pannekaker, og så skal vi rulle oss i blåbærsyltetøyet som ligger klart på mattene. Hvis vi vil ha på lite blåbærsyltetøy, kan vi rulle fort. Men hvis vi vil ha på mye, må vi rulle sakte ned «blåbærbakken». Og hvis vi vil ha på ekstra mye, kan vi prøve å rulle begge veier for å få to lag med blåbærsyltetøy på oss.

Beskrivelse

Vi plasserer tre matter etter hverandre slik at barna har èn lang matte å boltre seg på. Dette kan være flatmark eller i skrå bakke. Barna står i en lang rekke og ruller etter tur i blåværsyltetøyet eller de andre tingene de liker på pannekaka.

Her kan man gjerne lese eventyret om pannekaken for å trekke inn historier som kan være med å skape inspirasjon.

Hensikt

Å øve den motoriske ferdigheten rulling.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.