Par-stafetter

parstafett

To og to går sammen i par. Avgrens et område med startstrek og snu/vende-strek. Alle øvelsene går fra start til snustrek og tilbake. Parene skal bevege seg så raskt som mulig fra start til mål. Parene får ulike bevegelsesoppgaver for hver etappe. De skal selv finne egne individuelle løsninger på oppgavene. Gi oppgaver som nevnt nedenfor.
Deltakerne skal beveg fram og tilbake med:
– fire ski, ingen staver
– to ski, ingen staver
– fire ski, to staver
– tre ski, tre staver
– tre ski, ingen staver

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i høyere tempo, og god basistrening.

Variasjon

Her noen varianter på bevegelsesoppgaver:
– en sitter på huk, den andre dytter bak ved å skøyte
– den ene er blind (skjerf for øynene), den andre dytter bak
– den ene går baklengs, den andre forlengs
– begge går baklengs, holder hverandre i hendene
– bind sammen føttene med et skjerf

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet