Par-stafetter

parstafett

To og to går sammen i par. Avgrens et område med startstrek og snu/vende-strek. Alle øvelsene går fra start til snustrek og tilbake. Parene skal bevege seg så raskt som mulig fra start til mål. Parene får ulike bevegelsesoppgaver for hver etappe. De skal selv finne egne individuelle løsninger på oppgavene. Gi oppgaver som nevnt nedenfor.
Deltakerne skal beveg fram og tilbake med:
– fire ski, ingen staver
– to ski, ingen staver
– fire ski, to staver
– tre ski, tre staver
– tre ski, ingen staver

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i høyere tempo, og god basistrening.

Variasjon

Her noen varianter på bevegelsesoppgaver:
– en sitter på huk, den andre dytter bak ved å skøyte
– den ene er blind (skjerf for øynene), den andre dytter bak
– den ene går baklengs, den andre forlengs
– begge går baklengs, holder hverandre i hendene
– bind sammen føttene med et skjerf

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om noen skal benytte aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke eller skigåstativ, og tilpass oppgaver som blir gitt ut ifra dette. Ved balanseutfordringer eller lignende kan det være nyttig å samarbeide tre og tre, slik at man kan støtte seg på en medelev på hver side.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vis og forklar, hjelp til med å bane bevegelse om det er nødvendig. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og sørg for at det er ro når ny oppgave skal introduseres. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser