Parallellspor

parallellspor

Er det fine oppkjørte spor i rundløypa, lysløypa eller skileikområdet, kan disse brukes til mange alternative aktiviteter. Under følger noen eksempler på oppgaver deltakerne kan prøve på underveis i løypa. Spør etterpå hvordan det gikk, hva som skjedde osv..

Eksempler på oppgaver:
-gå uten staver
-gå et lite parti baklengs
-gå et lite parti i blinde (alene)
-hvor langt kan du gli etter fem fraspark?
-prøv å glide så mye som mulig
-bruk kun stavene (helt parallelle og stive bein)

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres og god basistrening.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet