Parsisten

Bilde: Shutterstock

Gruppen deles inn i to og to, og holder sammen i hendene. De som ”har den” skal prøve å ta et annet par som skal ha den.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet