Per spelemann

Forklaring

Alle deltakarane står i ein ring med det ”lette taket”. Stega ein dansar er folkevisesteg (to sidesteg til v. – eitt til h. – opp på tå, ned)
A) Alle versa dansast slik: Dansar folkevisesteg mot venstre. Armane følgjer danseretning.
B) Alle refrenga dansast slik: Fem slengsteg på staden, vekselvis møt høgre – venstre. Start med å setja venstre fot til sides og løftar opp på tå samtidig som ein sleng høgre foten elegant over (strak fot, så vidt over golvet, tåa peikar ned mot golvet).

Songen

A)
/: Per spelemann han hadde ei einaste ku, :/
/: Han bytte bort kua, fekk fela igjen, :/
B)
Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi.

/: Per spelemann, han spela, og fela ho lét, :/
/: så gutane dansa, og jentene grét. :/
Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi.

/: Og om eg vert gammal som stein underbru,:/
/: så aldri eg byter bort fela for ku. :/
Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi.

/: Og om eg vert gammal som mose på tre, :/
/: så aldri eg byter bort fela for fé. :/
Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi.

/: Og om eg vert gammal som skorpa på graut, :/
/: så aldri eg byter bort fela for naut. :/
Du gamle gode fiolin, du fiolin, du fela mi!

Tilpasningsmuligheter

Dei minste borna kan gå stega med rytme og kan løfta føtene opp.

Levert av Liv Ingrid Grov/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet