Posemonstersisten

Alle deltakerne får utdelt en tennisball/ertepose e.l.  som man har i hånda. En eller flere (avhenger av størrelsen på gruppa) blir utnevnt som posemonster og får en pose som han/hun skal samle flest mulig tennisballer i. Dette gjøres ved å ta på de andre deltakerne som har tennisball i hånda. Når man mister sin tennisball til posemonsteret skal man umiddelbart hente en ny, slik at man alltid har en ball i hånda. Det er en voksenperson som passer på resten av tennisballene og deler ut til de som har mistet sin. Man må derfor ha ganske mange ekstra tennisballer i forhold til deltakere på leken.

 

dsc_0018_9 dsc_0019_9

Denne leken minner en del om nappe hale, men er mer inkluderende ved at det ikke er like synlig at man har mistet «halen» sin – ved at man alltid har en ball i hånda.

Hensikt

Lekpreget aktivitet som egner seg godt til oppvarming eller hovedaktivitet.

Variasjon

Kan også gjennomføres på ski/skøyter.

Tilpasningsmuligheter

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelseshemmede. For personen som sitter i rullestol kan det festes klyper under brysthøyde som alternativ til tennisball i hånda. Tennisballen kan også ligge i fanget til den som sitter i stol.

Når personen i rullestol er posemonster, kan posen med baller ligge i fanget og/eller festes til genserbrystet med en klesklype. Prøv ut hva som fungerer best for den enkelte.

For synshemmede kan det være greit å være sammen med en annen person. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr i forkant. Stort område og store grupper kan fort føles utrygt.

Nedsatt hørsel/døv. Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler og hvordan disse fungerer. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Kognitive utfordringer.. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanse-forstyrrelser. Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Stort område og store grupper kan fort føles utrygt.

Levert av Høgskolen i Innlandet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser