Potetplukking

Potetplukking

Øvelse som krever store skjeer og relativt mange poteter. Lag ett «potetland»; en rett rand for hvert lag. Finn en korg/bøtte (eller grav en grop) som skal inneholde alle potetene til laget. Korgen settes i den andre enden av randen. Det skal være like mange poteter i hver korg. Den første på hvert lag skal sette ut alle potetene i randene med skjeen. Streker eller groper i randene viser hvor potetene skal legges.

Når førstemann har satt ut alle potetene, gir han/hun skjeen til neste mann. Han eller hun henter en potet ut av randen, legger den i lagets korg, springer tilbake og leverer skjeen videre til nestemann. På den måten skal alle potetene hentes. Potetene skal kun bæres med skje. Om man mister en potet, kan man kun ta den opp med skjeen! Det laget som først blir ferdig med å hente alle potetene har vunnet!

Hvis det er mange små barn med, kan man legge alle potetene i randene på forhånd, og nøye seg med å plukke dem opp i korgene.