Rally Monte Carlo

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Det lages en løype som alle skal bruke 60 sekunder på å gjennomføre. Deltakerne får først en generalprøve med sekundering for å tilpasse farten. Neste gang er oppgaven å gjennomføre løypa på nøyaktig 60 sekunder. Deltakerne får ett minuspoeng for hvert sekund avvik de har. Det betyr at både en rundetid på 50 sekunder og 70 sekunder gir 10 minuspoeng. Alle har fem forsøk, og den som har færrest minuspoeng har vunnet.

Hensikt

I tillegg til å trene utholdenhet er hensikten her å øve deltakerne i å tilpasse fart til tid.

Tilpasningsmuligheter

For personer med bevegelseshemning kan det være lurt med en kortere runde.

Hvis en av deltakerne har problemer med å forholde seg til tid, kan en medhjelper være med på runden og telle høyt.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet