Raudt lys på ski

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Alle stiller opp på linje på enden av feltet. På motsett side stiller ein person som er ”raudt lys”. Det ”raude lyset” snur ryggen til forsamlinga, og dei går framover mot vedkomande.

Når personen som er ”raudt lys” kjem på det, tel han høgt 1-2-3, seier ”raudt lys” og snur seg. Då skal ein ikkje røre seg. Dei som rører på seg/glir på skia og blir oppdaga, må gå attende til startstreken.

Den som kjem først fram til personen som er ”raudt lys”, tek over denne rolla i neste runde.

Hensikt

Grunnleggjande skiferdigheiter og reaksjonsevna vert utfordra..

Variasjon

Varier øvinga ved at borna går utan stavar, på ei ski, går baklengs osv.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Tilpass avstanden fra start til der personen som er «rødt lys» står.
  • Varier tempoet på tellingen, eller tell til mer enn 3.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om noen skal benytte aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke eller skigåstativ. Ved balanseutfordringer eller lignende kan det være nyttig å samarbeide i par, slik at man kan støtte seg på en medelev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for at lydnivået er lavt slik at utgangspunktet får å høre den som teller er best mulig. Ha direkte kontakt, og bruk mimikk og tegnstøtte til å forsterke når den som er «rødt lys» teller høyt. Kanskje kan den som teller bruke et teknisk hjelpemiddel?

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Vurder hvilket terreng leken gjennomføres i, om det er spor, slett, kupert område, og suppler synet til eleven/barnet gjennom å gi informasjon om omgivelsene. La eleven bli kjent med avstanden fra start og bort til der «rødt lys» står, slik at dette blir mer forutsigbart.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser