Refleksorientering

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Dette er en aktivitet som egner seg godt både høst og vinter. Finn et terreng som passer for gruppen som skal delta i aktiviteten. Lag en orienteringsløype med reflekser eller refleksvester og oppgaver i skogen eller på barnehagens-/skolens uteområde. Dette bør gjøres klart dagen i forveien slik at aktiviteten kan gjennomføres tidlig om morgenen. Ha med lommelykt og lys inn i skogen for å få øye på postene som henger rundt omkring.

Løypa kan enten lages som en stjerneformasjon med et samlingspunkt i midten eller som en rundløype der postene er lagt ut i en gitt rekkefølge. Sørg da for at den første refleksen er synlig fra løypas utgangspunkt, og at den neste posten er synlig hver gang man kommer til ny post. Sammen med hver refleks kan man også feste ulike oppgaver barna som barna må løse før de kan gå videre.

Hensikt

I denne aktiviteten blir barnas romorientering og synssans utfordret. En fin introduksjon til enkel orientering.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.