Rekkestafett

Elevene blir delt opp i lag. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle (evt. tar i veggen
på andre siden) og løper tilbake og henter neste mann på laget. Deltakerne skal leie/holdehverandre i hånden når de løper. Dette gjøres helt til alle på hvert lag er blitt hentet. Det laget som har hentet alle deltagerne først, har vunnet. Det er da blitt dannet en rekke for hvert lag.
Obs! Når lagene er ferdige og har passert målstreken må alle på laget sette seg ned (lettere å se hvem som vinner dersom det er jevnt).

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen fra start og bort til kjeglen. Kan eleven/deltakeren være en av de siste som løper slik at distansen blir kortere enn for de første. Vil noen ha behov for ledsager eller kan aktivitetshjelpemiddel benyttes?

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene og hvor han/hun skal løpe/gå. Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser