Rekkestafett

Elevene blir delt opp i lag. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle (evt. tar i veggen
på andre siden) og løper tilbake og henter neste mann på laget. Deltakerne skal leie/holdehverandre i hånden når de løper. Dette gjøres helt til alle på hvert lag er blitt hentet. Det laget som har hentet alle deltagerne først, har vunnet. Det er da blitt dannet en rekke for hvert lag.
Obs! Når lagene er ferdige og har passert målstreken må alle på laget sette seg ned (lettere å se hvem som vinner dersom det er jevnt).

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet