Rev og gås

Lag en lang kjede. En er rev og en er gåsemor med alle gåsungene på slep. Disse holder om livet på hverandre, og danner en rekke med gåsemor i spissen.

Reven prøver å fange den bakerste gåsungen, mens gåsemor og alle gåsungene prøver å forhindre dette. Den første (gåsemoren) har lov til å stå med armene ut for å beskytte de andre mot reven. Når reven har fanget gåsungen, byttes rollene. Reven blir gåsemor, og gåsungen blir rev.

Det er ganske utmattende å være rev, slik at bytter, selv om de ikke klarer å fange gåsungen, må til. Få til naturlige bytter.

Variasjon

En kan forsøke å la reven være fremst i køen og la den da prøve å ta den bakerste gåsungen uten å slippe tak i hverandre. De gåsene mellom rev og gåsungen må da være passive og bare følge på bevegelsene som blir skapt foran eller bak dem.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet