Rev og hare

revoghare

Marker et bredt område, der alle har hvert sitt spor, og marker 15-20 meter frem til en mållinje. To plukkes ut til å være rever, resten er harer. Harene starter på startstreken. To rever starter 8-10 m. lenger bak. På signal skal revene forsøke å ta igjen harene før de krysser mållinjen. De som blir tatt blir rever.

Aktiviteten utføres uten skistaver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo. Her gjelder det å få fart på skia!

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Noen kan ha behov for aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke, ledsagerstyrt akebrett eller skigåstativ, og kan ha behov for at noen bidrar til fremdrift hvis dette er utfordrende. Ved balanseutfordringer eller lignende kan det være nyttig å samarbeide i par, slik at man kan støtte seg på en medelev eller voksen. Vurder om lengden frem til mållinjen kan justeres, eller at farten reguleres.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Sørg for at det er gode, tydelige spor. Marker start og stopp med noe fargesterkt, eller med at noen gir tydelig beskjed til deltakeren hvor start er, hvor langt det er til mållinjen og kommuniserer til deltakeren når denne linjen er krysset. Kan den som er «rev» ha noe som lager lyd slik at det er enklere for den svaksynte/blinde å høre når eleven nærmer seg? Undersøk om eleven opplever leken som meningsfull.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser