Rødt lys

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

Hensikt

Tradisjonslek som utfordrer barnas konsentrasjon, reaksjonsevne og balanse.

Variasjon

Leken er også morsom på ski (uten staver) og skøyter, men da også noe vanskeligere.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Tilpass avstanden fra start til der personen som er «rødt lys» står.
  • Varier tempoet på tellingen, eller tell til mer enn 3.
  • Om deltakerne har ulik bevegelseshastighet, kan man gi de ulike oppgaver som sier hvordan de skal bevege seg på, for eksempel gå baklengs, hoppe på et ben, bevege seg som et bestemt dyr osv.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram og vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har behov for støtte, og man kan vurdere om det skal benyttes aktivitetshjelpemiddel.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon og behold tydelig struktur i økten. Repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform, og gi støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for at lydnivået er lavt slik at utgangspunktet får å høre den som teller er best mulig. Ha direkte kontakt, og bruk mimikk og tegnstøtte til å forsterke når den som er «rødt lys» teller høyt. Kanskje kan den som teller bruke et teknisk hjelpemiddel?

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser