Rødt lys

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

Hensikt

Tradisjonslek som utfordrer barnas konsentrasjon, reaksjonsevne og balanse.

Variasjon

Leken er også morsom på ski (uten staver) og skøyter, men da også noe vanskeligere.

Tilpasningsmuligheter

Hvis deltakerne har en helt annen bevegelseshastighet, kan du gi de raske ekstra «handikap» (gå bakover, hoppe på et ben, start lenger tilbake).