Rokkering-krøll

Deltagerne stiller seg i en sirkel der de holder hverandre i hendene. Rokkeringen plasseres mellom to personer og skal flyttes rundt, uten at sirkelen brytes. Alle skal bli stående under hele øvelsen. Man må gjerne løfte bena, men rokkeringen skal ikke berøres med hender eller føtter. Hvis ringen brytes må man starte på nytt. Avtal på forhånd hvor mange ganger den skal flyttes rundt. Hvis man lager flere mindre grupper med flere rokkeringer kan man lage konkurranse ut av hvem som blir ferdig først.

Hensikt

En utforskende samhandlingsøvelse som også utforder de koordinative egenskapene.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet