Romkjensle

Still borna opp på ei linje:

  • Kast erteposen framover på golvet, lukk augene og prøv å finne den att
  • Kast erteposen framover på gulvet, lukk augene, ta ein piruett og prøv å finne den att
  • Lukk augene, kast erteposen framover på golvet, prøv å finne den att
  • Finn andre variantar sjølve…

Borna skal gå framover til dei trur dei er der erteposen landa, for så å bøye seg ned og plukke den opp/leite etter den. Ikkje la dei krabbe framover og kjenne rundt seg heile vegen.

Rombevissthet

Hensikt

Utfordre romorienteringsevna og auge-hand koordinasjon.

Progresjon

Kast korte fråstandar i starten og utfordre med lenger fråstandar etter kvart.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Gå to og to saman og held hender, dersom nokon har vanskar  med å halde balansen.

Bruk ein mjuk ball med lyd om nokon er synshemma slik at ein kan høyre kvar ballen landar.

Bevegelseshemmet: Eleven/barnet kan sitte/ligge på et rullebrett og dra seg frem med armene.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Ha direkte kontakt, og bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte når instruksjon blir gitt.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag til tilpasningsmuligheter: Høgskolen i Hedmark/Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser