Romkjensle

Still borna opp på ei linje:

  • Kast erteposen framover på golvet, lukk augene og prøv å finne den att
  • Kast erteposen framover på gulvet, lukk augene, ta ein piruett og prøv å finne den att
  • Lukk augene, kast erteposen framover på golvet, prøv å finne den att
  • Finn andre variantar sjølve…

Borna skal gå framover til dei trur dei er der erteposen landa, for så å bøye seg ned og plukke den opp/leite etter den. Ikkje la dei krabbe framover og kjenne rundt seg heile vegen.

Rombevissthet

Hensikt

Utfordre romorienteringsevna og auge-hand koordinasjon.

Progresjon

Kast korte fråstandar i starten og utfordre med lenger fråstandar etter kvart.

Tilpasningsmuligheter

Gå to og to saman og held hender, dersom nokon har vanskar  med å halde balansen. Bruk ein mjuk ball med lyd om nokon er synshemma slik at ein kan høyre kvar ballen landar.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse