Ryddegutten

ryddegutten

To lag stiller opp på hver sin side av en midtlinje (evt en benk eller et nett). På hver side ligger et likt antall erteposer eller baller. Oppgaven er nå å rydde vekk alle disse fra eget felt og over til motstanderlagets felt. Det laget som har færrest gjenstander på sin side når leken avsluttes, har vunnet.

Hensikt

I denne leken trenes utholdenhet.

Variasjon

Det kan stilles ulike krav til måter å overlevere gjenstandene på (dytte med hode, sparke med hælen, sparke med begge føttene osv). Da påvirkes også de koordinative egenskapene mer.

Leken kan gjennomføres på ulike typer arenaer som ute, i sal eller i bassenget. I bassenget kan man benytte en baneinndeler eller et nett til å dele inn bassenget, og man kan bruke for eksempel skumgjenstander og baller istedenfor erteposer.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Det kan være aktuelt med hjelp til å skyve stolen for rullestolbrukere som har vansker med å manøvrere stolen selv. Sørg for at gjenstandene er tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene, både hvor stort område det skal letes i og hvilken retning erteposen/ballen skal kastes i.

 

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser/Beitostølen Helsesportsenter