Rygg mot rygg

 

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Paret står rygg til rygg og fester så armene i hverandres armkroker. Deretter bøyer den ene seg framover og den andre bakover. Dette fører til at den ene blir løftet opp slik at den blir liggende horisontalt opp på den andre. Tilslutt strekker en beina rett opp slik at de står vertikalt. Når paret er trygge på bevegelsen kan bevege seg vekselsvis framover/bakover slik at de blir stående å pendle.

Pass på at deltakerne er varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge. Husk mykt underlag.

Hensikt

Her utfordres kjernemusklatur og deltakernes samarbeidsevner. For noen vil det også være en øvelse i å stole på partner.

Progresjon

Etter litt øving kan en prøve å sette det inn i en serie der en utfører det stilfullt og flytende. Man kan gjøre ”triks” med beina oppe: split, sprik osv. For å gjøre øvelsen ekstra avansert kan en avslutte øvelsen med å rulle helt over.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet