Rytmestussen

Deltagerne stusser ballen enkeltvis eller to og to til hverandre. Den voksne kan nynne en rytme som deltakerne så skal stusse med ball etterpå.

Man kan også stusse en sang, gangetabellen, alfabetet etc. Om det er vanskelig å stusse ballen kan man klappe rytmen i stedet.

Stuss ballen til hverandre:

  • enkeltvis
  • parvis
  • gruppevis

Rytmestussen 1 Rytmestussen 2

Hensikt

Øye-hånd koordinasjon. Trene kognitive ferdigheter og fagkunnskap.

Variasjon

Hvis det er vanskelig å stusse ballen kan man klappe rytmen istedet.

Progresjon

Velg oppgaver etter nivå på deltakerne.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse