Sansemotorisk lek

Bilde: Shutterstock

To og to sammen. Den ene har bind for øynene, den andre skal føre den “blinde” til et bestemt sted, der får den blinde føle på noe, f.eks. et tre, en stor rot, en stor stein etc. De går tilbake til utgangspunktet, den “blinde” tar av seg skjerfet og skal prøve og finne tilbake til det hun/han følte på.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vurder terrenget hvor oppgaven gjennomføres mtp. underlaget. Vær oppmerksom på om noen får utfordringer når det gjelder balanse når synssansen blir tatt bort. Har eleven behov for noe eller noen å støtte seg i, eller benytte et aktivitetshjelpemiddel, eller bistand til å skape fremdrift i rullestol?

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform. Vis, øv på å ledsage, øv på å ikke se. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Kan ha nytte av å observere oppgaven til å starte med.

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Avtal tegn som skal brukes for de som har personer med nedsatt hørsel i gruppen. Mindre grupper kan være nyttig. Opplevelse av trygghet for å skape tillit er viktig.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene. Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon. Opplevelse av trygghet for å skape tillit er viktig. Den som er blind eller sterkt svaksynt bør ikke ledsage andre elever.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser