Sau og jerv

Sau og jerv er en sistenvariant hvor én person plukkes ut til å være jerv, resten av deltakerne er sauer. Jerven skal gå på to bein og prøve å forvandle alle sauene til jerver. Sauene må gå på alle fire, og måten de blir forvandlet fra sau til jerv på er ved at jerven ruller sauen rundt på ryggen. Sauene skal stritte imot og gjøre det så vanskelig som mulig for jerven å få de over på ryggen. Når en sau har blitt jerv skal den gå på to bein og forvandle andre sauer. Jervene kan samarbeide. Velg en litt sterk jerv til å begynne med, slik at man raskt får flere jerver.

Tips: Vis gjerne et livtak for hvordan man ruller noen rundt for å unngå skader. Øvelsen er fin til oppvarming.

Sau og jerv

 

Hensikt

Øvelsen trener stabiliseringsstyrke og samhandling/fair play.

Variasjon

Dersom det er en stor gruppe kan man starte med to/flere jerver. Varier størrelsen på området og underlaget leken gjøres på.

Tilpasningsmuligheter

Man kan gi enkelte deltakere ulike handicap for eventuelt å utjevne fysiske ulikheter

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse