Sirkelbane

Gruppen inndeles i par eller smågrupper. På sirkelbanen er det 10 poster. Gruppene fordeler seg ved postene i sirkelen. Ved hver post er det en matematikkoppgave som skal løses på tid, når tiden har gått, rykker man videre til neste post. Dette fungerer med andre ord akkurat som den tradisjonelle sirkeltreningen, forskjellen er at øvelsene her er hentet fra matematikken. For å få økt aktivitetsnivå er det en god idè å legge inn bonusbevegelser, det vil si at etter hver løste oppgave må man for eksempel hoppe opp og ned 10 ganger eller at man må sprette som en kanin på vei til neste post.

Hensikt

Fysisk aktiv læring.

Tilpasningsmuligheter

Deltagerne kan inkluderes og gis medbestemmelse over innholdet i postene og hvilke bonusbevegelser som skal utføres.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet