Ski-sisten

Avgrens et flatt område, størrelsen på området bør tilpasses antall barn som er med. Det er viktig at alle får beveget seg, samtidig som området ikke er for stort. En eller to deltakere har sisten. De som blir tatt, blir fri ved at de andre gir de en klem, tar de på skulderen, krabber mellom beina deres osv.. Aktiviteten gjennomføres helst uten staver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo.

Variasjon

Varier sistenvarianter underveis i leken. Ta tiden, f.eks. 2 min., og tell hvor mange som er tatt uten å ha blitt befridd. Neste par prøver å slå rekorden.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet