Ski-sisten

Avgrens et flatt område, størrelsen på området bør tilpasses antall barn som er med. Det er viktig at alle får beveget seg, samtidig som området ikke er for stort. En eller to deltakere har sisten. De som blir tatt, blir fri ved at de andre gir de en klem, tar de på skulderen, krabber mellom beina deres osv.. Aktiviteten gjennomføres helst uten staver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres i et høyere tempo.

Variasjon

Varier sistenvarianter underveis i leken. Ta tiden, f.eks. 2 min., og tell hvor mange som er tatt uten å ha blitt befridd. Neste par prøver å slå rekorden.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Elevene kan arbeide i par for å gi hverandre støtte, samtidig som det kan være en god samarbeidsoppgave.

Avgrens området tydelig ved hjelp av kjegler, staver eller lignende. Vurder størrelsen på området etter ferdighetene til elevene/barna og om det er noen som har spesielle behov.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Noen kan også ha behov for aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke, ledsagerstyrt akebrett eller skigåstativ, og eventuelt hjelp til fremdrift.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested»

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Bruk fargesterk, gjerne rød eller blå, vest eller lignende på de elevene som har sisten.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser