Skigolf med frisbee

ski_golf

Lag en rundløype og heng rokkeringer opp i trærne (man kan også bruke f. eks ha selve trærne, steiner ol. som «mål».. Bruk frisbee som golfutstyr. Alle har med seg en frisbee rundt i løypa. Denne skal sendes rundt løypa, mens en går på ski etter. Når en kommer til en rokkering, må en ”putte” i rokkeringene før en kan gå videre. Det er om å gjøre å bruke så få kast som mulig rundt løypa.

Hensikt

Denne aktiviteten øver de grunnleggende skiferdighetene og gir god basistrening.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet