Skikarusellen

skikarusell2

Stå med ansiktene mot hverandre i en ring. Ta hverandre i hendene. La karusellen gå begge veier, eventuelt med veksling mellom høy og lav stilling.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres på en trygg måte.

Variasjon

Karusellen kan gå rundt på ulike måter:
– Som forklart ovenfor, samtidig som en klapper i hendene
– Som ovenfor, men nå med ryggen vendt inn i ringen.
– Lag en ring med ansiktene vendt mot hverandre. De som står rett overfor hverandre bytter plass (diagonal forflytning).
– Etter skikarusellen kan man holde hverandre i hendene og lage en kjede. Gå med lange steg, korte steg, så små som mulig, så store som mulig

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Tenk over underlaget/flaten leken gjøres på. For elever som bruker aktivitetshjelpemidler, bør det kartlegges om det er konkrete instruksjoner som er mulig å gjennomføre og hvilke som bør unngås. Har man nedsatt funksjon i armene, kan det vurderes om de som står på siden av eleven/barnet, skal holde rundt skulderen, livet eller i krok istedenfor.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vis eventuelt med kroppen hvilke bevegelser som skal gjennomføres eller bruk illustrasjonsbilder som viser hva en skal gjøre. Tell høyt antall repetisjoner eller klapp en takt. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og sørg for at det er ro når ny bevegelse skal introduseres. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Tenk over underlaget/flaten leken gjøres på, og rydd unna eventuelle hindringer. Kan være nyttig å bevege seg etter en bestemt takt eller tell repetisjoner som gjør det mer forutsigbart.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser