Skiskytteren

skiskytter1

Når man har lite plass tilgjengelig og løypemulighetene begrenser seg til områder langs veier og tilfeldige åpninger, små parkområder osv., må en ty til enkle opplegg. Det opplegget som blir presentert her tar utgangspunkt i en slik «enkel» rundløype.

Rundløypen har start og innkomst på et ballfelt. Vi forutsetter at tverrenden på ballfeltet har et gjerde som stopper ballene. Skiskytingen kan da tilpasses på flere måter, som alle krever lite arbeid. Blinken kan være rokkeringer som er festet til nettinggjerdet. Som kasteredskaper kan barna bruke sine egne staver som de kaster to ganger. Alle har altså fire kast hver gang de er på standplass. Strafferundene følger vanlige regler. Skal barna bruke stavene må man sørge for god avstand mellom blinkene. En annen løsning kan være å bruke en gammel, litt tyngere bambusstav, surre en skumgummi-polstring i tuppen og feste en snor i håndstoppen. Dermed trenger hvert barn bare en stav siden de trekker den tilbake for hvert kast. Tennisballer og gymnastikkballer kan selvsagt også brukes. Problemer med baller er at de må hentes tilbake etter at barna har kastet sine tre kast. Dette kan barna lett glemme i iveren. Legg til rette slik at flere barn kan skyte på samme blinken samtidig.

Har man en klasse på 30 elever, bør det være seks blinker. Det bør være utstyr slik at to kan kaste mot samme blink. Det vil si 12 kan være på standplass samtidig.

Opplegget kan også brukes i stafett. For å få størst mulig aktivitet bør det ikke være mer enn tre på hvert lag. Hvert barn går da en runde, kaster på blink, går en runde til og veksler. I stafett kan slyngene være korte, ca. 200 meter. Dermed kan stafetten gå over f.eks tre omganger. Hvert barn skal veksle tre ganger før ankermannen kommer i mål.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet