Skumlesund

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Historie

«Elias har alltid vært litt redd for å kjøre gjennom Skumlesund fordi Tråle har skremt ham med skumle historier om båter som har kjørt på skjær der. Men vi som er mennesker, trenger ikke være redde for skjærene. Vi kan heller øve på å hoppe fra det ene skjæret til det andre uten at det gjør noe om vi treffer dem. Det som er mellom skjærene, er liksom vann, men det gjør ikke noe om vi lander i vannet heller, for vi er jo vant til å bli våte. Blir dere med å hoppe fra skjær til skjær, eller?»

Beskrivelse

Vi plasserer noen matter på gulvet med kort avstand til å begynne med slik at barna klarer spranget. Mattene skal symbolisere skjærene i Skumlesund. Legg dem etter hverandre i en lang rekke eller lag en sirkel. Barna skal nå hoppe fra skjær til skjær. Varier mellomrommet mellom skjærene.

Hensikt

Denne leken øver den motoriske ferdigheten å hoppe.

Variasjon

Skjærene kan også ha høydeforskjell. Bruk stoler, benker eller lignende å hoppe ned fra.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.