Skogsball

skogsball

Avgrens et område. Del gruppa inn i to eller flere lag. Det ene laget skal i løpet av en viss tid treffe spillerne på det andre laget så mange ganger som mulig med en, evt. flere myke baller. Det laget som har ballen er jegere. Den spilleren som har ballen har ikke lov til å løpe, og må enten skyte på motstanderene eller sentre til medspillerne. Etter hvert bytter man på å være jegere. Flest treff totalt i laget vinner. Vedkommende som blir truffet går ikke ut av leken.

Hensikt

Kjent jegerlek som kan bli ekstra spennende og krevende i naturlige omgivelser og på ujevnt underlag,

Variasjon

Dersom terrenget legger opp til det kan en lage en hinderløype der detlakerne skal bevege seg i en retning rundt løypa. Bruk kun en ball i begynnelsen og deretter flere.

Progresjon

Etter hvert som deltakerne er trygge og god på leken kan området utvides og flere baller inkluderes. Dette vil føre til høyere intensitet og vanskelighetsgrad på leken.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet