Skuddintervall

Å lage mål er morsomt og viktig i ballidretter. I denne øvelsen skapes det variasjon i forhold til måter å score på, samtidig som det er en stressfaktor i form av stafett til stede. Denne øvelsen kan være med på å bygge oppunder gleden ved å score og å trene.

Del inn i flere lag. Det skal være like mange eller dobbelt så mange baller i senter av øvelsen som antall deltagere. Et barn fra hvert lag starter samtidig og løper inn i senter, velger en ball og skyter mot ett av målene. Scorer man kan man løpe rett tilbake og veksle, bommer man må man hente ballen og legge den i senter igjen før man løper og veksler. Hvert lag skal score på alle målene; fotballmål, bøtte, håndballmål og basketballkurv. Det er om å gjøre å score flest mål så lenge det er baller i senter. Lagene holder selv kontroll på antall scoringer.

Skuddintervall

Hensikt

Øye-hånd, øye-fot koordinasjon, krafttilpasning, fokus, presisjon, samhandling og fair play utfordres i denne øvelsen.

Variasjon

Man kan variere med å endre avstand til mål, begrense antall berøringer før skudd, lage hindringer på vei til mål og bruke flere eller forskjellige type baller. For å øke stemningen og trene på det å juble sammen når noen scorer kan man bestemme at ved scoring skal hele laget juble.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Man kan ha ulik avstand til mål eller ulik størrelse/høyde på målene slik at alle har en sjanse til å treffe mål.
  • Kort ned distansen barna/elevene skal løpe eller reduser tempoet med å si at det kun er lov å gå fort.
  • Gi rom for alternative måter å kaste på, for eksempel at alle kan “trikse” når de skyter.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Gjør ballene tilgjengelige ved å legge de på en høyde om noen har utfordringer med å komme opp/ned til gulvet. Sitter noen i rullestol kan det være nyttig å få hjelp til fremdrift slik at den enkelte kan konsentrere seg om å skyte. Har personen nedsatt kraft i armer/bein kan det være nyttig å bruke renne slik at personen kan dytte ballen i riktig retning med for eksempel hodet, arm eller overkropp.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Gjennomfør én variasjon av gangen slik at det er enkelt å holde oversikt over hva som skal skje.

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. La personen bli kjent med omgivelsene. Bruk kontrastfarger til å markere hvor ballene ligger og evt. Hvor mål er. Kan lyd benyttes for orientering mot mål? Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser