Skuddintervall

Å lage mål er morsomt og viktig i ballidretter. I denne øvelsen skapes det variasjon i forhold til måter å score på, samtidig som det er en stressfaktor i form av stafett til stede. Denne øvelsen kan være med på å bygge oppunder gleden ved å score og å trene.

Del inn i flere lag. Det skal være like mange eller dobbelt så mange baller i senter av øvelsen som antall deltagere. Et barn fra hvert lag starter samtidig og løper inn i senter, velger en ball og skyter mot ett av målene. Scorer man kan man løpe rett tilbake og veksle, bommer man må man hente ballen og legge den i senter igjen før man løper og veksler. Hvert lag skal score på alle målene; fotballmål, bøtte, håndballmål og basketballkurv. Det er om å gjøre å score flest mål så lenge det er baller i senter. Lagene holder selv kontroll på antall scoringer.

Skuddintervall

Hensikt

Øye-hånd, øye-fot koordinasjon, krafttilpasning, fokus, presisjon, samhandling og fair play utfordres i denne øvelsen.

Variasjon

Man kan variere med å endre avstand til mål, begrense antall berøringer før skudd, lage hindringer på vei til mål og bruke flere eller forskjellige type baller. For å øke stemningen og trene på det å juble sammen når noen scorer kan man bestemme at ved scoring skal hele laget juble.

Tilpasningsmuligheter

Man kan ha ulik avstand til mål eller ulik størrelse/høyde på målene slik at alle har en sjanse til å treffe mål.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse