Skyve partner

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Paret sitter på gulvet/bakken med bare rumpa nær bakken og med ansiktet vendt mot hverandre. Avstanden mellom deltakerne må være slik at med litt bøyde knær vil tærne kunne møtes. Etter å ha funnet balansen er det bare å begynne å prøve å skyve den andre ut av stilling. Den den som først er nedi bakken med rygg, arm eller fot har tapt.

Pass på at deltagerne er varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge. Husk mykt underlag.

Hensikt

Denne øvelsen utfordrer styrken i kjernemuskulatur og koordinasjon.

Progresjon

For å gjøre det vanskeligere kan en ha armene på ryggen.

Tilpasningsmuligheter

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer. En person med bevegelsesutfordringer anvender mye energi ved å forflytte seg fra stol / sette seg ned på gulvet/matta og opp igjen (for rullestolbrukere dette er en viktig funksjon å mestre, hva er viktigst å bruke energi på her og nå?). Funksjon og styrke til den enkelte må vurderes individuelt.. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Løsningen kan være at flere av (par)øvelsene gjennomføres stasjonært på samme matte.

Nedsatt syn /blind. Personen bør bli kjent med omgivelsene (hvor og hvem er motstanderen, hvor stor er matta). Motstander kan bli mer en samarbeidspart. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. Bruk lyd for orientering i rommet.

Kognitive utfordringer – Kort og presis instruksjon. Vis, tegn og forklar. Bruk god nok tid på aktiviteten. Fjern sanse-forstyrrelser. Vær oppmerksom på dagsform.

Nedsatt hørsel/døv. Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler (høreapparat, er det teleslynge i rommet?). Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk. Avtal tegn for «stopp». Mindre grupper kan være nyttig.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Revidert av Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser