Slå på hånden og løp

slaa_paa_haand

Deltakerne deles i to grupper og stiller seg på linje mot hverandre. En deltaker løper mot det andre laget for å slå på hånden. Denne gruppa står med den ene hånden strukket ut og i den andre hånden holdes en softball (kastehånden) klar til kast.

Den som løper frem slår tre slag på en eller flere av de framstrukne hendene. På det tredje slaget returnerer han hurtigst mulig tilbake til sitt lag. Deltakeren som fikk det tredje slaget står på sin plass og prøver å treffe motstanderen med ballen før han når tilbake. Hvis det blir treff, har laget vunnet en ekstra spiller. Hvis kasteren derimot bommer, er det laget hans sin tur til å sende en lagkamerat for å slå på hånden.

Det laget som bare har tre spillere igjen på laget har tapt. Den som har kastet ballen, løper straks ut og henter den.

Dette er en lek som kan gjennomføres med store grupper om man bruker flere baller samtidig.

Hensikt

Spenning og rekasjonsevne. Er avstanden mellom lagene stor går det også på utholdenheten. Sansestimulering.

Progresjon

For å gjøre øvelsen noe tyngre for den som løper og mer krevende for de som kaster kan en øke distansen mellom lagene. Dersom det blir for enkelt for spillerne å «ta» den som slår på hendene kan de heller starte med å ha ballen på gulvet i stedet for i hånden.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet