Slengkast

slengkast

Deltakerne stiller opp på rekke, er man flere enn ti deltakere lager man to rekker. Den fremste i rekken skal med et slengkast kaste ballen i veggen for deretter å snu 360 grader rundt og ta i mot ballen. Deltakeren gir så ballen videre til nestemann og stiller seg bakerst i rekken. Klarer deltakerne lett å snurre 360 grader for så å ta i mot ballen, kan de prøve å snurre 540 grader rundt og fange ballen baklengs med ryggen vendt mot veggen. Videre kan de prøve å snurre 720 grader rundt, altså to runder før de fanger ballen.

Hensikt

Her øves deltakernes ballferdigheter, koordinasjon og mestring. Kan også være en fin friminuttslek.

Variasjon

Varier mottak (med hånden, dempe på brystet, dempe på låret osv) og kastemetode.

Progresjon

Bruk en mindre ball for større vanskelighetsgrad. Hvis utfordringene blir for enkle kan distansen til veggen økes.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet