Smekk en seddel

Deltagerne deles i grupper på 3-6 personer. Lappene med navnene på de ulike partiene ligger et stykke fra gruppene, gjerne 25-30 meter. Hver gruppe får et kort med alle de norske partienes navn på til hjelp, slik at de i fellesskap kan bli enige om svaret før en deltager sendes ut for å «smekke». Lederen leser en partipolititisk holding opp, etterpå gjelder det for de som har fluesmekkeren å løpe så fort de klarer frem og slå på det partiet som gruppen mener er knyttet til holdningen. Lederen forteller det riktige svaret og fortsetter med neste opplesing. Deltagerne bytter på å ha fluesmekkeren.

Hensikt

Deltagerne lærer om ulike partipolitiske holdninger samtidig som de øver kommunikasjon og får trent utholdenheten sin. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Denne øvelsen kan enkelt brukes i andre fag/emner. For eksempel kan en lage lapper som det bare står «fleip» og «fakta» på, og så kan en gjøre det til en «fleip eller fakta»-lek hvor lederen leser opp korrekte/ukorrekte hendelser/datoer/påstander osv.

Progresjon

Økt avstand til lappene med svaralternativene vil gi høyere intensitet.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet