Snipp og snapp

SnippSnapp

Del inn i par. Den ene er Snipp, den andre er Snapp. Tegn en strek i snøen midt på et stort flatt område. Marker to frilinjer i hver retning. Det er viktig med stor plass å bevege seg på. Barna stiller seg opp langs midtstreken. Snippene på den ene siden av streken. Snappene på den andre. Parene skal stå/sitte/ligge rett ovenfor hverandre. Viktig med god avstand til sidemann, slik at det er plass til å snu skiene og skøyte i full fart.

Lederen står ved enden av streken og roper Snipp, Snapp eller Snute. Når en roper Snipp skal alle snippene prøve å nå frilinjen sin uten å bli tatt av sin Snapp-partner. Klarer Snipp å komme seg dit uten å bli tatt av Snapp, er det ett poeng til Snipp. Klarer Snapp å ta Snipp før frilinjen, får Snipp ett poeng.

Roper lederen Snapp er det motsatt. De to som er i par konkurrerer seg imellom om å samle flest poeng. Roper lederen Snute er det ingen som skal løpe og det er om å gjøre å stå/sitte/ligge stille.

Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver og alle bør på forhånd mestre grunnleggende skiferdigheter.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter og koordinative egenskaper utfordres.

Variasjon

Denne aktiviteten kan også gjennomføres uten ski.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vurder bruk av aktivitetshjelpemiddel om noen har utfordringer med å stå på ski. Instruksjonen som blir gitt må da tilpasses den enkelte. Ved bruk av piggekjelke er det viktig å være oppmerksom på om aktiviteten gjøres med faste skispor eller på en flate uten spor. Spor vil gi god retning, men krevende å skifte retning, mens flate uten spor gir bedre forhold for å skifte retning raskere. Noen kan ha nytte av å samarbeide med en medelev eller voksen for å få bistand til fremdrift. Har eleven utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler og hvordan disse fungerer. Sørg for ro når kommando blir gitt og se til at du har direkte kontakt med eleven. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte eller skilt hvor kommandoen står. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn. Små grupper og avgrenset område kan være nyttig, samt føles mer trygt. Bruk av aktivitetshjelpemiddel kan være aktuelt. Undersøk om eleven opplever aktiviteten som meningsfull.

Levert av Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser