Spill mur med tabeller

Del inn i grupper på mellom fire og seks deltagere. Hver gruppe har en mur, en ball og gangetabellen til rådighet. En deltager holder tabellen i hånden og sparker en ball mot muren mens han/hun sier et regnestykke fra tabellen, f.eks. 7×3. Resten av gruppen står på en rekke og den fremste svarer mens han sparker ballen tilbake mot muren. Svarer deltageren riktig går han bakerst i rekken, men svarer han feil roper den som stilte regnestykket «feil» og han må til side og ta 10 sprellemannhopp (jumping jack). Det er lurt å bli enig om hvilken tabell det skal trenes på forhånd.

Hensikt

Deltagerne lærer om tabeller og trener på multiplikasjon. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

En annen variant av øvelsen er at den som holder gangetabellen sier svaret på et regnestykket og så skal den som svarer si regnestykket. «Straffeøvelsen» kan utføres på mange ulike måter, f.eks kan en ta sit-ups, push-ups eller en må løpe en liten strafferunde, etc.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet