Sprettball

sprettball

Å sprette ball kan være en utfordring i balltilvenningen, men desto mer mestring er det når en lykkes. Sprettball er en ballek der en er to lag som beveger seg innenfor hvert felt, adskilt med benker. Ballen skal sprettes av alle på laget før den sendes over til motsatt felt. Før ballen sprettes over i motsatt felt, skal den stusses en gang via eget felt.

Hensikt

Øver inn grunnleggende ballferdigheter og tilpasset kraft. Kan også være en flott friminuttslek.

Variasjon

Før en begynner selve spillet kan det være lurt å ha noen spretteøvelser før en går i gang. Eksempel; To og to om en ball. Den ene spretter den andre prøver å få tak i ballen. En kan også arrangere en slags staffett der en spretter rundt et vendepunkt. To eller flere lag. Start på signal – spretting – levere til neste på laget.

Progresjon

En kan begrense antall sprett pr. lag etterhvert som ferdighetene øker.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet